Historiek

 

Meer dan dertig jaar brengt onze vereniging de eigenaars en de vrienden van Panhard bijeen.

Het is inderdaad in 1983 dat enkele fans de “Amicale Panhard de Belgique” gesticht hebben (in 't kort  APB), eerst gestart als een feitelijke vereniging.

In 1994 is de Vriendenkring dan een VZW geworden.

Vandaag zijn wij met een zestigtal over België en Luxemburg verspreid; het is aan U om dit aantal nog te laten aangroeien : hoe talrijker wij zijn, hoe sterker wij staan, in het belang van iedereen : de APB bestaat maar door en leeft maar voor zijn leden, en elkeen draagt bij door zijn ervaringen en zijn competenties.

 

 

Ons doel ?

 

    Wij streven ernaar om Panhards te behouden in een uitstekende staat en ze te restaureren. Het gaat om voertuigen vervaardigd tussen 1891 en 1967. Wij bekommeren ons eveneens om andere wagens met een Panhard-mechaniek (zoals onder meer DB, Dyna-Veritas, SERA, Monopole...) met inbegrip van nutsvoertuigen.

 

Onze middelen

 

    Om onze Panhards rijdend te houden moeten wij over de nodige middelen beschikken. Het is dus van essentieel belang om inlichtingen te bekomen om de nodige wisselstukken te vinden die noodzakelijk zijn voor het onderhoud en de restauratie van de wagens. Ook al beschikt de APB niet over een eigen stock van wisselstukken, in het overgrote deel van de gevallen kan zij u toch de juiste adressen leveren om te vinden wat u nodig hebt. Bij gelegenheid kan zij ook bestellingen vanuit Frankrijk meebrengen.

 

De ”Amicale Panhard de Belgique” VZW is medeoprichter van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) en van de ”Fédération des clubs Panhard & Levassor” (gevestigd in Parijs), de internationale federatie van de Panhard-verenigingen en -clubs in Europa en in de Verenigde Staten.

 

Dit stelt ons in staat om steeds op de hoogte te blijven van de geldende reglementeringen en om onze aangesloten leden te laten genieten van een zeker aantal voordelen en diensten. Bijvoorbeeld zijn daar de oldtimerverzekering, het bezoek aan het Autoworld-museum of het opnieuw laten aanmaken van bepaalde wisselstukken, de toegang tot bepaalde stocks van wisselstukken, enz...

 

Uitstapjes

 

    Elk jaar organiseert de APB drie rondritten met Panhard, traditioneel in april, half juni en in september. Wij nemen ook deel aan uitstappen van andere Oldtimerverenigingen. Het hoogtepunt is de internationale Panhardbijeenkomst onder de bescherming van de "Fédération des clubs Panhard & Levassor" die jaarlijks plaatsvindt met Pinksteren in een land van Europa. In 2007 en 2015 heeft de Internationale Panhard Samenkomst plaatsgevonden in Antwerpen en Houffalize, waarbij meer

dan 80 voertuigen van ons merk uit gans Europa aanwezig waren.

Voor de deelname aan onze uitstapjes moeten de voertuigen geldig ingeschreven en verzekerd zijn en de

bestuurders dienen de verkeersregels  na te leven. De Amicale kan op dit gebied geenszins verantwoordelijk zijn.

 

 Vergadering

 

Ongeveer twee- of driemaal per jaar ontmoeten wij elkaar in een gezellige omgeving.