Jean Panhard  †

Erevoorzitter (in memoriam)

Paul Frère  †

Erevicevoorzitter (in memoriam)

Etienne Ficht

Voorzitter

Gilles Blondiau

Secretaris

Christiane De Meulenaere

Penningmeester

Bernard Vermeylen

Verantwoordelijke Tijdschrift

Gilles Blondiau

Verantwoordelijke Rondritten

 

Sociale zetel en secretariaat : 

           

Amicale Panhard de Belgique (Vereniging zonder winstoogmerk)
Montleban 48
6674 Gouvy
België


Jaarlijks lidgeld : 40 EUR

Verenigingsnr. : 1208893
Ondernemingsnr. : 450442561
BFOV-nummer : 003

IBAN : BE43 7390 1484 1001

BIC :KREDBEBB